Werksessie

Gepubliceerd: 1-2-2018

De gemeente wil stappen maken op het gebied van duurzaamheid en daarin samen optrekken met inwoners en ondernemers. De bereidheid tot verduurzaming is er. Alleen, hoe zet je die om in concrete duurzame maatregelen? Om dat proces te ondersteunen was er vorige week donderdag in Theater De Kappen een interactieve werksessie voor ondernemers. Dit initiatief van het plaatselijke bedrijfsleven, de gemeente en de provincie Overijssel is onderdeel van een langer en breder traject.

De werksessie, een vervolg op een eerdere bijeenkomst over duurzame energie, was vooral bedoeld om helder te krijgen welke vragen rond verduurzaming er binnen het plaatselijke bedrijfsleven spelen. Aan de hand daarvan worden de belangrijkste onderwerpen verder uitgewerkt. En die informatie moet bedrijven weer voorthelpen bij het maken van de juiste keuzes.

Koplopers en volgers

Met Uzin Utz (de nieuwe bedrijfsnaam van Unipro) heeft Haaksbergen een spraakmakende koploper op het gebied van duurzaamheid in huis. Het zijn echter de volgers die voor het grote groene effect moeten zorgen. Een aantal Haaksbergse ondernemers is de weg naar verduurzaming van hun bedrijfspand en/of productieproces inmiddels ingeslagen. Vier van hen – Auto Asbroek, Noordendorp Transport, varkens- en pluimveehouderij Nijhof en supermarkt Jumbo – hielden een openhartige en inspirerende presentatie. Gewoon omdat ze het belangrijk vinden om hun ervaringen te delen. De vier praktijkvoorbeelden lieten tal van mogelijkheden voor verduurzaming zien. Zowel op technisch als op financieel gebied. De kunst is nu om te investeren in duurzame oplossingen die passen bij je eigen bedrijf. Een ‘kijkje bij de buurman’ kan verhelderend werken. Net als het leggen van verbindingen tussen vragers en partijen die iets te bieden hebben.

Van kosten naar opbrengsten

Jan en Carinne Nijhof hebben opvolging voor hun varkens- en pluimveebedrijf. Mede reden voor hen om hun intensieve veehouderij aan de Oude Boekeloseweg te moderniseren en te investeren in duurzaamheid en dierenwelzijn. Ondersteund door deskundig advies van een varkensconsulent werd een uitgebreid pakket duurzame en diervriendelijke maatregelen toegepast in de nieuwe varkensstal. Daarbij gebruikmakend van subsidieregelingen. Kostenposten werden slim omgezet in opbrengstenposten. Zo werden op het dak zonnepanelen geplaatst. “Daarmee kunnen we in ongeveer tweederde van onze energiebehoefte voorzien”, liet Jan Nijhof weten. En dan de luchtwasser, toch al verplicht om geur, stof en ammoniak uit de stallucht te halen. Dit apparaat wordt nu meteen ingezet voor warmteterugwinning. Het totale maatregelenpakket leverde een besparing van 31.000 kubieke meter aardgas op. Het agrarische ondernemersechtpaar wil op den duur helemaal ‘van het gas af’. Warmtepompen en zonnepanelen hebben wat hen betreft de toekomst.

Wordt vervolgd

De middag werd besloten met een interactieve vragensessie: wat willen ondernemers weten om stappen in duurzaamheid te kunnen zetten. Daaruit kwam naar voren dat de bereidheid tot verduurzaming er in elk geval is. En dat ‘idealisme’ als drijfveer hoog scoort bij de aanwezige ondernemers. Onderwerpen die er qua belangstelling uit sprongen waren onder meer de toepassing van zonnepanelen, de opslag van energie en het kostenplaatje en de financieringsmogelijkheden. Wordt vervolgd!


Foto: Betty Morsinkhof

Werksessie voor ondernemers

Bron: Haaksbergen.nl